Jachtaktehouders kunnen met jachthouders afspraken maken over het uitvoeren van de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van de FBE zijn vastgelegd. Dit betreft zowel de uitvoering van de jacht, als de uitvoering van schadebestrijding en populatiebeheer.

Voor het aanvragen van een jachtakte moeten diverse formulieren worden overlegd aan de politie, die de akte verstrekt. Aan de hand van deze formulieren kan de aanvrager bewijzen dat hij/zij aan de eisen van de Wet natuurbescherming voldoet.

De vakorganisaties KNJV, NOJG en VHR ondersteunen de jachtaktehouders met standaardformulieren en -protocollen. Ga naar de betreffende organisatie om die formulieren te downloaden:

  • KNJV: formulieren voor jachthuurovereenkomsten, toestemmingen voor beheer, gastverklaringen, jachtakteformulieren, etc.
  • NOJG: formulieren voor jachthuurovereenkomsten, toestemmingen voor beheer, gastverklaringen, jachtakteformulieren, etc.
  • VHR: telprotocollen, richtlijnen faunabeheerplan, informatiefolders, lespakketten, etc.
  • Verklaring wildhygiëne grofwild en kleinwild