In de vergadering van 6 juli jl. is de zienswijze van de Groninger WBE’s en de belangenorganisatie KNJV, NOJG en de VHR, op het concept FBP Ree unaniem vastgesteld.

Waarbij de Groninger WBE’s unaniem concluderen dat het voorliggende concept FBP Ree (versie d.d. 5 juni 2020 en versie 9 juni 2020) en het daarin opgenomen onderzoek door ons in zijn geheel is afgewezen. Wij vinden dat dit plan niet kan rekenen op draagvlak bij de Groninger jagers.

De Groninger jagers voelen zich binnen de huidige uitvoeringskaders van het FBP vooral mede-verantwoordelijk. En vinden dat binnen de bestaande beleidskaders de gevoerde strategie uit het huidige FBP ongemotiveerd en zonder een gedegen evaluatie aan de kant wordt gezet. Wij staan volledig open voor een  gesprek met het bestuur van de FBE Groningen.

De schriftelijke zienswijze is inmiddels, namens de Groninger WBE’s, bij de FBE Groningen ingediend.

Brief WBEG definitief