De Unit Faunafonds van BIJ12 houdt zich bezig met wettelijke taken op het gebied van faunaschade door beschermde inheemse diersoorten.

In de praktijk betekent dit dat het Faunafonds een kennis- en adviescentrum is voor faunaschade. Het Faunafonds reikt handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden. Als dat niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs in bepaalde gevallen bij het Faunafonds terecht voor een tegemoetkoming in de schade.