Europese wilde kat; foto Saxifraga – Henk Sierdsema

De Europese wilde kat en de verwilderde kat worden niet vermeld in het faunabeheerplan.

Extra informatie over deze katten is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV en de Zoogdiervereniging.