Voor de ekster gelden de beheermaatregelen die in het faunabeheerplan van toepassing zijn.

Extra informatie over de ekster is te vinden op de soortenpagina van SOVON.