foto Saxifraga – Piet Munsterman

Het damhert wordt slechts zijdelings vermeld in het faunabeheerplan, als volgt.
De provincie heeft in december 2008 een aanwijzingsbesluit genomen, waarin zij jachtaktehouders aanwijst als personen die damherten mogen doden, maar pas na overleg met de provincie.

Extra informatie over het damhert is te vinden op de soortenpagina’s van de KNJV,  de Zoogdiervereniging en de Vereniging Het Edelhert.