Wild- en faunabeheerders kunnen op tal van manieren bijdragen aan gezondere populaties van faunasoorten. Enkele praktische voorbeelden:

  • Aanbrengen van broedkorven voor eenden: zie de handleiding uit DNJ deel 1 en deel 2.