WBEG & adviseurs

16 januari 2020
  • Locatie: dorpshuis Kolham
  • Tijd: 20:00 – 22:00 uur

1. Opening & vaststellen agenda

2. Verslag 28-10-2019 en vergaderschema 2020

3. Gebiedsgrenzen wbe’s

4. Advies sollicitatie commissie vacature FBE Groningen (Koos, Cor, Niesco);

5. Ontheffing ganzen / gevolgen voor “predatiebeheer” / bezwaar (Koos/JW);

6. W.v.t.t.k.

  • Input voor FBE vergadering 23 januari (allen)

7. Rondvraag,

8. Afsluiting

 

Nieuws

meer nieuws »