Vergadering WBEG

15 juli 2019

20:00 uur

dorpshuis Kolham

Hoofdweg 81 a, 9615 AB

Concept Agenda:

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Voortgang/resultaten inventarisatie tijd / wettelijke en provinciale taken (Jacob Gunter)
 3. Vacature bestuurder FBE (namens Groninger jagers met Jachtakte)
 4. Vacatures in db / rolverdeling in db
 5. Voortgang website WBEG / WBE’s
 6. Financiën WBEG
 7. Vergaderschema 2019
 8. Voorstel KNJV voor ondersteuning WBEG (nog geen bijlage ontvangen)
 9. W.v.t.t.k.
 10. Afsluiting

Openstaande actiepunten:

 1. Advies van de oud-notaris omtrent de wettelijke rechtsvorm van de WBEG
 2. Advies van de FRS-onderzoekcommissie

Vragen van WBE’s :

 1. Vergadering op 02-12-2019, voorstel WBE Oldambt om jaarlijks alle bestuursleden (en of leden) van alle WBE’s en belangenorganisaties uit te nodigen.

Nieuws

meer nieuws »