Vergadering WBE bestuursleden & bestuursleden belangen verenigingen

2 december 2019

Tijd 20:00 – 22:00 uur

Locatie: de Kandelaar, Hoofdweg 32, Schildwolde

Agenda

20:00     Opening en vaststelling agenda

20:10     Resultaten WBEG 2019

20:30     Informatie en actuele/belangrijke ontwikkelingen uit provincie/FBE Groningen

21:00     Pauze

21:15     Waarop en op welke wijze kunnen WBE’s invloed uitoefenen

21:45     W.v.t.t.k.

21:50    Rondvraag

22:00    Sluiting

Bedoeling is om jaarlijks alle bestuursleden van de Groninger WBE’s en alle bestuursleden van de belangenorganisaties uit te nodigen. Dus niet alleen WBEG bestuur & adviseurs.

Deze avond wordt in samenwerking met de belangenorganisaties KNJV, NOJG en de FBE bestuurder namens de Groninger jagers (Koos Sportel) georganiseerd. Als gasten zijn de secretaris- en technisch medewerker van de FBE uitgenodigd (Henny van Koot en Jan Rosing).

 

Nieuws

meer nieuws »