Vergadering db WBEG

1 juli 2019

20:00 uur

dorpshuis Kolham

Hoofdweg 81 a, 9615 AB

Concept Agenda:

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. FBP Groningen (zie WhatsApp)
 3. Voortgang/resultaten inventarisatie tijd / wettelijke en provinciale taken (zie WhatsApp)
 4. Vacature bestuurder FBE (namens Groninger jagers met Jachtakte, zie bestuursbericht)
 5. Vacatures in db / rolverdeling in db
 6. Voortgang website WBEG / WBE’s
 7. Reeënbeheer vooral op hotspots (zie bijlage WhatsApp Anne)
 8. Financiën WBEG
 9. Vergaderschema 2019 (zie bestuursbericht)
 10. Voorstel KNJV voor ondersteuning WBEG (nog geen bijlage ontvangen)
 11. W.v.t.t.k.
 12. Afsluiting

Openstaande actiepunten:

 1. Advies van de oud-notaris omtrent de wettelijke rechtsvorm van de WBEG
 2. Advies van de FRS-onderzoekcommissie
 3. Inventarisatie valwild (najaar 2019)

Vragen van WBE’s :

 1. Vergadering op 02-12-2019, voorstel WBE Oldambt om jaarlijks alle bestuursleden (en of leden) van alle WBE’s en belangenorganisaties uit te nodigen.

Nieuws

meer nieuws »