Onder invloed van bijzondere weersomstandigheden, epidemieën of anderszins kunnen de regels voor faunabeheer al of niet tijdelijk worden aangescherpt. De regels die alleen op wild, ganzen, reeën of vossen van toepassing zijn, vindt u in het submenu.

Op dit moment zijn er geen bijzondere beperkingen van toepassing.