foto Saxifraga – Rudmer Zwerver

De bosmuis is landelijk vrijgesteld, zie het faunabeheerplan 2014-2019, pagina 14.

Extra informatie over de bosmuis is te vinden op de soortenpagina van de Zoogdiervereniging.