Vanaf 11 november 2019 is tot een nader te bepalen datum in de provincie Groningen niet toegestaan om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te doden. Op deze datum is het vigerend faunabeheerplan 2014-2019 met de daarvan afgeleide door het College van Gedeputeerde Staten (GS) verleende ontheffing voor het bejagen van grauwe-, kol- en brandganzen afgelopen.

Het door de Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen vastgestelde faunabeheerplan 2019-2024 (FBP) is ter goedkeuring aangeboden aan GS.

Indien de nieuwe ontheffing ganzen van kracht is zullen wij u informeren.

Bron FBE Groningen