Het collectief van bestuurders van de Groninger WBE’s is in 2016 begonnen met een programma voor de professionalisering van de Groninger WBE’s. De toenemende regeldruk via faunabeheerplannen en via de Wet natuurbescherming vereist dat WBE’s aanzienlijk meer werk moeten verzetten. De beschikbare hulpmiddelen daarvoor schoten voor veel WBE’s ernstig tekort.

Eén van de initiatieven van het bestuurderscollectief betreft het professionaliseren van de communicatie en van de administratief ondersteuning van de WBE’s. Voor dat doel is de geïntegreerde set website gebouwd, waarop u zich nu bevindt.

In de overkoepelende website – op provincieniveau –  is alle informatie opgenomen die voor alle WBE’s van belang is. Daarmee hoeft een individuele WBE zich niet meer bezig te houden met het bijhouden van die algemene informatie.

Voor elke individuele WBE in de provincie Groningen is een sub-site beschikbaar, waarin de lokale informatie van de WBE kan worden beheerd. Op de hoofdsite vindt u de provinciekaart met daarop alle individuele WBE’s. Klik op een WBE en u komt op hun lokale website.

Iedere lokale WBE-website vindt u de publieke informatie die voor die lokale WBE van belang is: informatie over de organisatie, het werkgebied, nieuwtjes, bijeenkomsten en wat er verder maar van belang is. Iedere lokale WBE-website heeft ook een interne, beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor de leden van die WBE. In die beveiligde omgeving vinden die leden alle documenten, alle bestuurlijke nieuws, alle informatie over bijeenkomstemn en activiteiten. Het bestuur van de WBE kan in die lokale omgeving de reguliere bestuurlijke taken uitvoeren:

  • de secretaris beheert het ledenbestand
  • de penningmeester beheert de financiële administratie
  • het bestuur beheert alle communicatie met de leden

Met deze geprofessionaliseerde website kan iedere WBE nu op dezelfde wijze z’n werkzaamheden ondersteunen. WBE’s kunnen daarbij net zoveel als ze zelf willen gaan samenwerken en van elkaar leren.

= De Werkgroep Professionalisering / Communicatie =